slide7  
slide6  
slide5  
slide4  
slide3  
slide2  
slide1  

«Meso-Wharton P199 ™» - біоревіталізант XXI століття

    «Meso-Wharton P199 ™» - ін'єкційний препарат медичного призначення, розроблений фахівцями компанії ABG Lab LLC, NY USA.

    «Meso-Wharton Р199 ™» призначений для інтенсивної репарації, «омолодження» шкіри обличчя після 35 - 40 років

    ДІЯ:
• Активізація проліферативних властивостей власних стовбурових клітин шкіри.
• Відновлення фізіологічної регуляції життєдіяльності спеціалізованих клітин шкіри.
• Оновлення клітинного пулу і компонентів міжклітинного матриксу.

                               

Поліпептид «Wharton Jelly Peptide P199» - ключ до власної репарації шкіри

«Wharton Jelly Peptide P199» - регуляторний поліпептид, який є синтетичним аналогом ембріонального поліпептиду, що міститься в «Wharton's Jelly» субстанції - ембріональної сполучної тканини пупкового канатика.

«Wharton Jelly Peptide P199» стимулює синтез каскаду сигнальних молекул, необхідний для активації проліферації локалізованих у шкірі стовбурових клітин.

«Wharton Jelly Peptide P199» викликає заміщення мляво оновлюючих клітинних структур епідермісу і дерми, підвищує синтетичну активність фібробластів, стимулює утворення нового колагену.

В основі концепції препарату - створення оптимальних умов для клітинного оновлення шкіри і відновлення фізіологічної регуляції життєдіяльності клітин.   

    СКЛАД:
«WHARTON JELLY PEPTIDE P199»
    Поліпептид, який є синтетичним аналогом ембріонального пептиду, що міститься в «Wharton's Jelly» субстанції, стимулює синтез каскаду сигнальних молекул, необхідний для активації проліферації тканеспеціфічних стовбурових клітин у шкірі.
• Підвищує синтетичну активність фібробластів, сприяючи утворенню нового колагену.

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
    виконує в шкірі найважливіші біологічні функції:
• є основою гідратованого міжклітинного матриксу - фізіологічного середовища для міграції, проліферації і диференціювання клітин дерми;
• забезпечує транспорт поживних речовин і сигнальних молекул до клітин та виведення продуктів їх життєдіяльності;
• регулює синтетичну активність фібробластів і позаклітинний етап синтезу колагену;
• надає опосередковану імуномодулюючу дію;
• підвищує антиоксидантний захист шкіри;
• бере участь у регуляції ангеогенеза;
• сприяє дренуванню та детоксикації шкіри.

ОЛІГОПЕПТИДИ І ПОЛІПЕПТИДИ (інкапсульовані в наносоми)
    Стимулюють синтетичну активність клітин і клітинне оновлення.

COPPER TRIPEPTIDE-1 (Трипептид міді, інкапсульований в наносоми)
    Підвищує мітотичну активність клітин, синтез власного колагену та гіалуронової кислоти. Сприяє відновленню шкірного покриву, активізуючи процес видалення пошкоджених білків та їх заміщення. Прискорює ріст нових капілярів на ділянці пошкодження. Є потужним протизапальним засобом.

Інкапсульовані в наносоми:
ВІТАМІНИ

Вітамін А: впливає на щільність та еластичність шкіри, регулюючи процеси диференціювання і кератинізації;
Вітамін В: впливає на метаболізм есенціальних жирних кислот, підтримує біологічну рівновагу шкіри; Вітаміни групи В необхідні для оптимального біологічного балансу шкіри.
Вітамін С: бере участь у відновленні антиоксидантного статусу шкіри; освітлює гіперпігментацію; перешкоджає утворенню зшивок колагену; стимулює фібробласти; володіє ангеопротекцією; блокує запалення;
Вітамін Е: впливає на вільні радикали, інгібуючи пероксиди, запобігає окисне ушкодження клітинних мембран, є антигіпоксантом.
Вітамін К бере участь у процесах згортання крові і покращує мікроциркуляцію.

АМІНОКИСЛОТИ
    Впливають на синтез білків фібробластами. Клітини комбінують ці структурні елементи з метою утворення протеїнів.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ
    Впливають на іонний стан численних ензиматичних реакцій й основні клітинні функції. Виступаючи в якості супутнього чинника, мікроелементи підтримують біологічні реакції, відповідальні за метаболізм.

КОЕНЗИМИ
    Надають каталітичну дію на метаболічні реакції організму. Збільшують швидкість реконструкції тканин.

НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ
    Нуклеїнові кислоти є сполуками, що складаються з нуклеотидів, які формують основні молекули РНК і ДНК, що є носіями інформації для управління і регулювання синтезу протеїнів.


Еволюція концепції «омолодження» шкіри

    Зниження рівня клітинного оновлення шкіри є ключовим моментом у розвитку процесів старіння. Клітинне оновлення шкіри та підтримання його гомеостазу протягом життя - основа сучасної «anti-age» терапії.

    Згідно сучасним уявленням, будь-яке клітинне оновлення, будь-яке відновлення шкірних покривів здійснюється за рахунок активації проліферації і диференціювання локалізованих у шкірі стовбурових клітин. Існує два місця локалізації стовбурових клітин у шкірі: базальний шар епідермісу і зона волосяного фолікула. Основною функцією цих клітин є фізіологічна заміна зношених диференційованих клітин шкіри і відновлення клітинного складу. Це «машини регенерації» для підтримки морфофункціональної стабільності шкіри.

    Відомо, що для активації проліферації стовбурових клітин шкіри необхідний «стартовий» каскад цитокінів, ростових факторів та інших сигнальних молекул, синтез яких регулюється як самою стовбуровою клітиною, так і її мiкрооточенням. Мікрооточення (або «ніша») стовбурових клітин кожну частку секунди синтезує біологічно активні молекули і забезпечує необхідні сигнали для подальшої дії стовбурових клітин. Це звичайний природний процес в шкірі. Однак, в старіючій шкірі кількість синтезованих клітинами інформаційних сигнальних молекул стає недостатнбою для активації проліферації стовбурових клітин. При клітинному збіднінні розвивається «дефіцит» цитокінів, факторів росту та інших сигнальних молекул і, як наслідок, зниження активації проліферації стовбурових клітин у шкірі. Стовбурові клітини не працюють, не активізуються і не проліферують без активного молодого мікрооточення. Виникає необхідність внесення «зовнішнього» сигналу для активації проліферації стовбурових клітин і подальшого клітинного оновлення шкіри.


Експериментальне вивчення поліпептиду «Wharton's Jelly Peptide P199»

    У США і в Росії (Москва, Інститут біології розвиткуім. Кольцова, РАН) були проведені дослідження поліпептиду«Wharton's Jelly Peptide P199» за трьома напрямками:
1) Дослідження експресії цитокінів, факторів росту в культурі клітин шкіри людини до і після застосування поліпептиду;
2) Оцінка експресії маркерів, специфічних до стовбурових і транзиторних клітин шкіри. Експерименти проводилися на шкірі білих мишей і на біоптатах шкіри людини, отриманих при пластичних операціях;
3) Гістологічне дослідження біопсії зразків шкіри з метою оцінки кількісного та якісного змін колагену після застосування поліпептиду.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ поліпептидів «Wharton's Jelly Peptide P199»
    В результаті проведених випробувань було встановлено:
• Достовірне збільшення вмісту цитокінів IL-1, IL-3, IL-6, IL-8, фактору росту кератиноцитів, фактора росту фібробластів, епідермального фактора росту і ендотеліального фактора росту в клітинній культурі людини.
• Значне збільшення експресії маркерів епідермальних стовбурових і транзиторних клітин на зразках шкіри мишей і людини.
• На біоптатах шкіри людини виявлені значні зміни папілярного і ретикулярного шарів дерми. Виявлено нові колагенові волокна з паралельним розподілом один до одного.

БЕЗПЕКА ПРЕПАРАТУ
    Препарат пройшов усі випробування на бактеріологічну безпеку, алергенність, токсичність, мутагенність.


Ультразвукове сканування шкіри до і після застосування препарату «Meso-Wharton P199 ™»

«Meso-Wharton P199 ™» - біоревіталізант XXI століття «Meso-Wharton P199 ™» - біоревіталізант XXI століття    На всіх сканограмах спостерігалося значне посилення ехогенності в субепідермальній зоні шкіри після застосування препарату, що свідчить про активізацію неоколагенеза і реструктуризацію дерми.

Авторизація