slide7  
slide6  
slide5  
slide4  
slide3  
slide2  
slide1  

Епігенетична «anti-age» терапія клітин шкіри

    «Meso-Xanthin F199 ™» - ін'єкційний препарат нового покоління із застосуванням епігенетичних технологій. Призначений для вікової групи від 30-40 років.

    «Meso-Xanthin F199 ™» ініціює на епігенетичному рівні процеси, спрямовані на репарацію ДНК, на підтримку стабільності нуклеотидної послідовності ДНК в умовах окислювального стресу та при старінні. Надає позитивний епігенетичний ефект на проліферацію стовбурових, прогеніторних клітин шкіри і їх диференціювання.

    ПІДВИЩУЄ «ЯКІСТЬ ЖИТТЯ» КЛІТИН ТА ЇХ ДОВГОВІЧНІСТЬ.

    «Meso-Xanthin F199 ™» - стерильний апірогенний, в'язкоеластичний, прозорий гель для інтрадермального введення в шкіру обличчя. Препарат розроблений фахівцями компанії ABG LAB LLC, NY USA.

    БЕЗПЕКА ПРЕПАРАТУ:
Препарат пройшов усі випробування на бактеріологічну безпеку, алергенність, токсичність, мутагенність.

    СКЛАД ПРЕПАРАТУ:
Каротиноїд Фукоксантин;
• Високомолекулярна нестабілізована гіалуронова кислота біоферментативного походження, 3000 кД, 1.56%.
Комплекс амінокислот;
• Антиоксидант тіоредоксин;
Трипептид міді;
• Вітаміни А, Е, С,
Фактори зростання: епідермальний, інсуліноподібний, фактор росту фібробластів.

   

    ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
виконує в шкірі найважливіші біологічні функції:
• є основою гідратованого міжклітинного матриксу – фізіологічного середовища для міграції, проліфераціі і диференціювання клітин дерми;
• забезпечує транспортування поживних речовин і сигнальних молекул до клітин і виведення продуктів їх життєдіяльності;
• регулює синтетичну активність фібробластів і позаклітинний етап синтезу колагену.

    ОЛІГОПЕПТИДИ І ПОЛІПЕПТИДИ Стимулюють синтетичну активність клітин і клітинне оновлення.

    ВІТАМІНИ
Вітамін А: впливає на щільність і еластичність шкіри, регулюючи процеси диференціювання і кератинізації;
Вітамін С: бере участь у відновленні антиоксидантного статусу шкіри; освітлює гіперпігментацію; перешкоджає утворенню зшивок колагену; стимулює фібробласти;
Вітамін Е: впливає на вільні радикали, інгібуючи пероксиди, запобігає окисне пошкодження клітинних мембран, є антигіпоксантом.

    COPPER TRIPEPTIDE-1 (Трипептид міді) Підвищує мітотичну активність клітин і синтез власного колагену і гіалуронової кислоти. Сприяє відновленню шкірного покриву, активізуючи процес видалення пошкоджених білків і їх заміщення. Прискорює ріст нових капілярів на ділянці пошкодження.

    Ключовий компонент Каротиноїд фукоксантин - володіє потужним позитивним епігенетичним впливом на проліферацію прогеніторних клітин-попередників і іх диференціювання, на репарацію ДНК стовбурових і спеціалізованих клітин, пошкоджених в умовах окислювального стресу та в процесі старіння. Каротиноїд фукоксантин С40Н56О6 отриманий з морських водоростей з використанням біотрансформуючої технології для посилення епігенетичної складової.

 

ЕПІГЕНЕТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ ГЕНІВ

«... Епігенетика відноситься до технологій, які найближчим часом перевернуть наше життя.

Якщо минуле століття було століттям генетики (розшифровано геном), то наше століття - час епігенетики ...

Сьогодні епігенетика отримала матеріальні докази, розкрита природа епігенетичних сигналів ... »

 

Б. Ванюшин, професор МДУ, доктор біологічних наук, член-кор. РАН.

Один з піонерів епігенетики в Росії, автор фундаментальної роботи

 «Матеріалізація епігенетики або Невеликі зміни з великими наслідками»

 

    Епігенетика вивчає успадкування функцій гена, не пов'язаних з первинною структурою ДНК. «Епі» - від грецького «над», «поза». Епігенетика - це свого роду «над-генетика». Успадкування за механізмами епігенетики визначається не молекулами спадковості (ДНК і РНК), а їх найближчим оточенням. Закономірності епігенетичного спадкування обумовлені впливом зовнішнього середовища на експресію генів. При епігенетичному впливі послідовність нуклеотидів ДНК залишається незмінною, але відбувається вибір генів, які будуть експресуватися. При цьому експресія (прояв) одних генів активується, інших, навпаки, пригнічується. Оборотні зміни активності генів, не пов'язані з порушенням структури і кодової здатності ДНК, називаються епігенетичними. Багато процесів, що протікають в організмі, знаходяться під епігенетичним контролем. Кращим прикладом епігенетичних змін є процес диференціювання клітин людини.

    Сьогодні все більшого підтвердження знаходить одна з найбільш зухвалих і надихаючих епігенетичних гіпотез про те, що Homo sapiens може підібрати ключі до механізмів управління генами і, можливо, їй стануть підвладні такі фізичні процеси, що відбуваються в організмі, як старіння. Генами можна управляти, цілеспрямовано впливаючи на їх експресію. На цьому будуються сучасні підходи до медицини здоров'я і довголіття.

    В основі епігенетичної терапії лежить регуляція рівня експресії генів без зміни нуклеотидної послідовності ДНК.

    Експресія генів може регулюватися на всіх стадіях процесу: і під час транскрипції, і під час трансляції, і на стадії пострансляційних модифікацій білка.

    Ген, як лампочка, може перебувати в двох станах - включеному або вимкненому. Цей стан визначається молекулярними механізмами, що регулюють прояви (експресію) 30 тисяч генів в різних клітинах.

    Механізми епігенетичного регулювання - це метилування ДНК, ремоделювання хроматину, регуляція на рівні РНК (РНК-інтерференція), пріонізація білків та інактивація Х-хромосом.

    Експресія генів - це процес, в ході якого спадкова інформація від гена (сегмента послідовності нуклеотидів ДНК) перетвориться в функціональний продукт - РНК або білок.

   

Результати ультразвукового сканування шкіри до і після курсу процедур «Meso-Xanthin F199 ™»

Авторизація